Sikke Smeding

Waterschrijver

532.Smeding

Smeding, Sikke (Witmarsum 6 feb. 1889 - Lunteren 6 dec. 1967), landbouwkundig ingenieur, bestuurder. Was, na zijn studie aan de Landbouwhogeschool te Wageningen, leraar in het landbouwonderwijs te Schagen, tevens rijkslandbouwconsulent voor Noord-Holland. Leidde, als lid van de Commissie Lovink, het landbouwkundig onderzoek van de proefpolder bij Andijk en de inrichting van de Wieringermeer, later beschreven in: Wording en opbouw van de Wieringermeer (1955). Maakte van 1930 tot 1935 deel uit van de Directie van de Wieringermeer en was daarop aansluitend tot 1954 hoofddirecteur. Was van 1938 tot 1941 voorzitter van het openbaar lichaam De Wieringermeer. Voorts leidde hij de inrichting van de Noordoostpolder en was van 1942 tot 1954 als landdrost bestuurder ervan. Ontving in 1948 een eredoctoraat van de Landbouwhogeschool in Wageningen en werd in 1954 benoemd tot ereburger van de gemeente Wieringermeer en in 1963 van de gemeente Noordoostpolder. Schreef o.m. Nederland werkt aan zijn toekomst; onze twaalfde provincie (1946). Ref.: BJ52, BJ68, BWN4, E. Hermsen, Dr. ir. S.Smeding (1988), PKN, VJB, WID5, ZJI, A.J. Zuur e.a., Langs gewonnen velden, facetten van Smedings werk (1954), ZZP.

Noot van de redactie: zie ook Sikke Smeding (1889-1967).

Alle rechten voorbehouden