Dirk Heero Schortinghuis

Waterschrijver

515.Schortinghuis

Schortinghuis, Derk Heero (Groningen 29 mei 1912 - Den Haag 21 juni 1998), waterstaatsjurist. Studeerde rechten in Groningen en was sinds 1949 medewerker bij het Landbouwschap te Den Haag. Was daarnaast secretaris van de Commissie voor Water­staats- en Waterschapsaangelegenheden en Zuiderzeepolders en secretaris van de Ned. Ver. voor Landaanwinning. Schreef o.m. Bestek voor het waterschapsbestel (nota 1970), 3 Oktober: watertechniek en strategie in 1574 (1970) over het ontzet van Leiden door onderwaterzetting en Cleyn eilant Rottum (1967). Schreef ook als promotor en beoefenaar van het wadlopen. Ref.: C.M. Schulten, Met de dood voor ogen (postume autobiografie als verzetsman tijdens de Tweede Wereldoorlog).

Alle rechten voorbehouden