Jannis Pieter Mazure

Waterschrijver

Jannis_Pieter_Mazure_(1966)

J..P. Mazure in 1966 (Door Eric Koch / Anefo - Nationaal Archief, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=34088481).

Mazure, Jannis Pieter (Rotterdam 24 dec. 1899 - Den Haag 3 nov. 1990), inge­nieur, hoogleraar, politicus. Was, na in 1923 te zijn afgestudeerd aan de Technische Hogeschool te Delft, werkzaam bij de Dienst der Zuiderzeewerken, belast met de uitvoering van getijberekeningen voor de Staatscommissie Zuiderzee. Promoveerde in Delft op De berekening van getijden en stormvloeden op benedenrivieren (1937). Was van 1950 tot zijn pensionering hoogleraar in de toegepaste mechanica in Delft. Vanaf 1958 lid, later tevens voorzitter van de Eerste Kamer. Ref.: BJ91, TWG 1996 n1 p6, WID6, WND, WWN63.

Alle rechten voorbehouden