Victor Jean Pierre de Blocq van Kuffeler

Waterschrijver

Blocq van Kuffeler

Ir. V.P.J. De Blocq van Kuffeler (bron: Batavialand, collectie K.A. Bazlen, foto F 00744).

Alle rechten voorbehouden

Blocq van Kuffeler, Victor Jean Pierre de * (aangesproken als: Van Kuffeler; Rhenen 22 maart 1879 - Den Haag 1 juni 1963), ingenieur. Was, na in 1900 te zijn afgestudeerd aan de Polytechnische School te Delft, in verschillende functies werkzaam bij Rijkswaterstaat, sinds 1919 bij de Dienst der Zuiderzeewerken. Volgde in 1929 Hendrik Wortman op als Directeur-Generaal, welke rang hij van 1935 tot 1946 bekleedde als Hoofdingenieur-Directeur, opgevolgd door J.F.R. van de Wall. Wegens zijn verdiensten voor de afsluiting en gedeeltelijke droogmaking van de Zuiderzee werd hem in 1949 door de TH in Delft een eredoctoraat verleend. Was lid van de Zuiderzeeraad en de Deltacom­missie. Van zijn publicaties noemen we: Verslag der onderzoekingen ... voor ... den aanleg van een gedeelte van de afsluiting der Zuiderzee en indijking en droogmaking van de Wieringermeer (3 dln., 1914), De ontwikkelingsgang bij de Zuiderzeewerken (1950) en Veertig jaar Zuiderzeewerken (rede bij aftreden uit de Zuiderzeeraad, 1960). Zijn naam werd gegeven aan het gemaal van Zuidelijk Flevoland bij Almere. Zie ook: J.G. Schilthuis. Ref.: BJ64, ED, E. Hermsen, Dr.ir. S. Smeding (1988), ING 1963 pA406, LW 1959 n2 p77, TWG 2006 n2 p66-77, WID5-6, WND, WWN63, ZJI.

Alle rechten voorbehouden