Hendrik Wortman

Waterschrijver

656.H.Wortman

Wortman, Hendrik * (Amersfoort 25 mrt. 1859 - Den Haag 21 okt. 1939), ingenieur. Was, na in 1880 te zijn afgestudeerd aan de Polytechnische School te Delft, werkzaam bij verschillende diensten van Rijkswaterstaat, achtereenvolgens te Nijmegen, Zwolle, Assen, Haarlem en Den Haag. Was de eerste Directeur-Generaal van de in 1919 opgerichte Dienst der Zuiderzeewerken, in 1929 in die functie opgevolgd door V.J.P. de Blocq van Kuffeler. Verkreeg in 1927 een eredocto­raat van de Technische Hogeschool in Karlsruhe. Was ondervoorzitter van de Staatscommissie Zuiderzee, van 1933 tot zijn dood voorzitter van de Zuiderzeeraad en erelid van het KIVI. Zijn naam werd gegeven aan het gemaal van Oostelijk Flevoland bij Lelystad. Schreef diverse rapporten en artikelen en, met Gerrit-Jan van den Broek, Geschiedenis en beschrijving van het Noordzee­kanaal (1909). Ref.: ING 1929 n11 pA443, ING 1939 n47 pA443-A444, PKN, WND, ZJI.

Noot van de redactie: zie ook Hendrik Wortman (1859-1939).

Alle rechten voorbehouden