Lambertus Tjerk van der Wal

Waterschrijver

623.Wal, L.T. van der

Wal, Lambertus Tjerk van der (Sint Johannesga 5 feb. 1887 -  Den Haag 7 sep. 1964), ingenieur. Was, na in 1910 te zijn afgestudeerd aan de Technische Hogeschool te Delft, bij verschil­lende diensten werkzaam: de Provinciale Waterstaat van Zuid-Holland, Gemeentewerken van Groningen en van 1919 tot 1947 bij de Dienst der Zuiderzeewerken, laatstelijk als hoofdingenieur. Schreef het voor de geschie­denis van de Zuiderzeewerken belangrijke rapport Geschiedenis van de plannen tot afsluiting en droogmaking van de Zuiderzee, met chronologische lijst van geschriften tot en met het jaar 1922 (1923). Was sinds 1947 Hoofdingenieur-Directeur van de Provinciale Waterstaat van Zuid-Holland tevens directeur van de Provinciale Planologische Dienst, lid van de Zuiderzeeraad, de Raad van de Waterstaat en de Deltacommissie. Ref.: HZH, ING 1964 pA617, WID5-6, WWN63.

Alle rechten voorbehouden