Jan Jeronimo de Vries

Waterschrijver

Het storten van keileem, Afsluitdijk, 1930

Het storten van keileem, Afsluitdijk, 1930 (Fotocollectie Batavialand; J.G. Aalfs).

Alle rechten voorbehouden

Vries, Jan Jeronimo de (Wormerveer 10 feb. 1871 - Den Haag 14 feb. 1954), marine-officier. Was, vanuit zijn functie bij de marine, sinds 1919 gedetacheerd bij de Directie der Zuiderzeewerken, belast met de uitvoering van dieptemetingen in de Zuiderzee. Werd in 1922 chef van de hydrografische dienst bij de Zuiderzeewerken. Schreef daarover o.m. De getijbewe­ging in de Zuiderzee en de afsluiting en drooglegging van de Zuiderzee (1918) en Hydrografische beschouwingen over de afsluiting van de Zuiderzee (1921). Ref.: NP1941.

Alle rechten voorbehouden