Albert Bruggeman

Waterschrijver

Haringvlietdam

De Haringvlietdam is het zesde bouwwerk van de Deltawerken. De dam sluit het Haringvliet af en ligt tussen Voorne-Putten en Goeree-Overflakkee bij de monding van het Haringvliet in de Noordzee (bron: https://beeldbank.rws.nl, Rijkswaterstaat / Harry van Reeken).

Bruggeman, Albert Gijsbertus (Rotterdam 21 feb. 1913 – Den Haag 11 mei 2005), ingenieur. Studeerde, na de opleiding weg- en waterbouwkunde aan de Middelbare Technische School in Utrecht, aan de Technische Hogeschool in Delft waar hij in 1940 afstudeerde als civiel ingenieur. Werkte van 1941 tot 1978 bij de Provinciale Waterstaat van Zuid-Holland, laatstelijk als adjunct-Hoofdingenieur-Directeur belast met waterkering en waterhuishouding. Was, na de stormvloedramp van 1953, nauw betrokken bij de dichting van het dijkgat bij Ouderkerk a/d IJssel en het dijkherstel op Goeree-Overflakkee. Schreef: Nieuw land; overzicht van onze landaanwinning (1951), Enige waterstaatkundige facetten van de afsluiting der zeegaten (met F.P. Mesu; 1954) en Veilig land; overzicht der Deltawerken (1960). Ref.: LW 1962 n6 p222.

Alle rechten voorbehouden