Ferdinandus Pieter Mesu

Waterschrijver

400.Mesu

Mesu, Ferdinandus Pieter (Nieuw- en Sint Joosland 14 apr. 1889 - Bilthoven 18 sep. 1978), landbouwkundig ingenieur. Was, na zijn studie aan de Landbouwhogeschool te Wageningen, werkzaam in Friesland en Drenthe bij het Rivierenbureau, opgezet voor de verbetering van de afwatering, met werkverschaffingsprojecten aan het Drostendiep. Daarna leidde hij het Rijksbureau voor de Ontwatering te Zwolle, was hij van 1930 tot 1935 lid van de Wieringermeer-directie en van 1935 tot 1954 (de eerste) directeur van de Cultuurtechni­sche Dienst te Utrecht. De Landbouwhogeschool te Wageningen verleende hem in 1953 een eredoctoraat. Was lid van de Deltacom­missie. Hij schreef o.m. Enige waterstaatkundige facetten van de afsluiting der zeegaten (met Albert Bruggeman; 1954), Waterhuishouding in Nederland (met J. van Veen; 1957) en Brabantse Biesbosch waarheen? (1960). Ref.: DB1, M.A. Geuze Mesu: het leven van een pionier (1979), ING 1978 p798, LW 1960 n4 p146, VJB, WID5-6.

Alle rechten voorbehouden