Jacob Paulus Amersfoordt

Waterschrijver

Bio008

Amersfoordt, Jacob Paulus (Harderwijk 9 juli 1817 - Badhoeve 1 febr. 1885), land­bouwkundige, burgemeester. Na zijn studie rechten, letteren en landbouwkunde stichtte hij de modelboerderij Badhoeve in de Haarlemmermeer en was enige tijd burgemeester van die gemeente. Schreef o.m. Het Haarlemmermeer (1857), De droogmaking van het Haarlemmermeer (1857), Een oud plan van doorgraving van Holland op zijn smalst (1872) en Opmerkingen over het in 1877 ingetrokken wetsontwerp tot droogmaking van het zuidelijk gedeelte der Zuiderzee (1877). Ref.: AWN3, EF, NBW1, P.H.Schröder Van bruisend water tot ruisend graan (1955), A.C.W. van der Vet Vergeten voorman; leven en werken van Mr. J.P.Amersfoordt, den pionier van de Haarlemmermeer (1947), WVG.

Alle rechten voorbehouden