Jacobus Kloppenburg

Waterschrijver

Bio182

Het plan-Faddegon/Kloppenburg tot afsluiting en inpoldering van de Zuiderzee.

Alle rechten voorbehouden

Kloppenburg, Jacobus (Amsterdam 1792 - Amsterdam 5 nov. 1851), cargadoor, fabrikant. Was cargadoor te Amsterdam; had later een zeepfabriek in Amersfoort. Diende in 1848 een plan in voor afsluiting van de Zuiderzee: De indijking en droogmaking van de Zuiderzee en het IJ, met kanalen vanaf den IJssel bij Arnhem, langs Amsterdam tot in de Noordzee (met Pieter Faddegon Pzn.). Overleed aan 'eene uitteerende ziekte'. Ref.: GPZ.

Alle rechten voorbehouden