Jacobus Pieter Thijsse jr.

Waterschrijver

571.J.P.Thijsse Jr.

Thijsse jr., Jacobus Pieter (zoon van J.P. Thijsse; Amsterdam 27 april 1896 - Den Haag 6 jan. 1981), ingenieur, hoogleraar. Werkte, na in 1919 te zijn afgestudeerd aan de Technische Hogeschool te Delft, korte tijd bij de Dienst der Zuiderzeewerken. Verbleef van 1921 tot 1958 in Nederlands-Indië, eerst bij Openbare Werken te Bandung en van 1949 tot 1954 als hoogleraar aan de Technische Hogeschool in Bandung. Was daarna in Nederland werkzaam: vier jaar als algemeen adviseur van de Rijksdienst voor het Nationale Plan, daarna bij het Instituut voor Sociale Wetenschappen in Den Haag. Schreef o.m. ‘Zal in het IJsselmeer de Markerwaard dan wel Zuidelijk Flevoland het eerst voor inpoldering in aanmerking komen?’ (1959). Ref.: ING 1981 n7 p29, LW 1961 n5 p180, WWN63.

Alle rechten voorbehouden