Henri Nicolaas ter Veen

Waterschrijver

Ter Veen en studenten

Prof. H.N. ter Veen en studenten in de Wieringermeer, 1936 (Batavialand, collectie SHCF).

Veen, Henri Nicolaas ter (Amsterdam 19 feb. 1883 - Amsterdam 7 nov. 1949), sociaal-geograaf, hoogleraar. Was, na zijn opleiding aan de kweekschool in Haarlem, onderwijzer in Hoofddorp, later leraar aardrijkskunde in Amsterdam. Studeerde aardrijks­kunde en promoveerde aan de Universiteit van Amsterdam op De Haarlemmermeer als kolonisatiegebied; proeve eener sociaal-geographische monographie (1925), in feite een advies voor betere kolonisatie van de Zuiderzeepolders. Werd lector, later hoogleraar in de sociale en economische aardrijkskunde aan de Universiteit van Amsterdam. Was van 1934 tot 1937 voorzitter van de Zuiderzeevereniging en inspirator voor de oprichting in 1936 van de Stichting voor het Bevolkingsonderzoek in de drooggelegde Zuiderzeepolders, het tegenwoordige Sociaal Historisch Centrum voor Flevoland. Ref.: BWN3, GEN, VJB, WID5, ZJI, ZZP.

Noot van de redactie (1): zie ook Henri Nicolaas ter Veen (1883-1949).

Noot van de redactie (2): De archieven van de Stichting voor het Bevolkingsonderzoek in de drooggelegde Zuiderzeepolders zijn te raadplegen bij Erfgoedpark Batavialand te Lelystad. De plaatsingslijst van het Huishoudelijk Archief van de Stichting vindt u hieronder. 

Alle rechten voorbehouden