Hendrik Wortman (1859-1939)

Hendrik Wortman werd in 1859 geboren in Amersfoort. Van 1876 tot 1880 studeerde hij aan de Polytechnische School te Delft. Na zijn afstuderen werd hij benoemd tot aspirant-ingenieur bij Rijkswaterstaat. Hij klom op tot ingenieur, Hoofdingenieur-Directeur en Inspecteur-Generaal bij Rijkswaterstaat.

Op 1 mei 1919 werd Wortman benoemd tot Directeur-Generaal van de Dienst der Zuiderzeewerken, een functie die hij tot zijn pensionering in 1929 zou bekleden. Van 1933 tot zijn dood in 1939 was hij voorzitter van de Zuiderzeeraad.