Jakob Kraus

Waterschrijver

Jacob_Kraus,_1900

J. Kraus (Afbeelding uit 'De Ingenieur', 15-12-1900, Publiek domein, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=43200774).

Alle rechten voorbehouden

Kraus, Jakob (Groningen 14 okt. 1861 - Den Haag 29 aug. 1951), ingenieur, hoogleraar, minister. Werkte, na zijn studie aan de Polytechnische School te Delft, enige jaren in Chili. Werd in 1890 hoogleraar in Santiago en leidde de uitvoering van havenwerken in Talcahuano. Was sinds 1898 hoogleraar in de waterbouwkunde en volgde in 1900 J.M. Telders op als directeur van de Polytechnische School (van 1905 tot 1906 rector magnificus van de Technische Hogeschool) in Delft. Had een belangrijk aandeel in de omzetting van Polytechnische School tot Technische Hogeschool waarvoor hem in 1907 een eredoctoraat werd verleend. Was minister van Waterstaat en adviseur voor de aanleg van havens en het beheer van spoorwegen in Nederlands-Indië. Was van 1909 tot 1912 voorzitter van het KIVI en werd in 1922 tot erelid benoemd. Schreef o.m. Het wetsont­werp voor den aanleg van een gedeelte van de afsluiting der Zuiderzee en indijking en droogmaking van de Wieringermeer (1909). Overleed aan boord van de Oranje, één dag varen vóór Port Said. Zie ook: Wybe Brandsma Jhzn, Gerrit-Jan van den Broek. Ref.: BJ52, DLW, ENW, GGK, ING 1951 n37 pA405-A406, PKN, WID5, WND, WP7, WT.

Alle rechten voorbehouden