Age Buma

Waterschrijver

102.BumaA

Buma, Age (Koudum 18 maart 1820 - Hindeloopen 29 nov. 1893), politicus. Was lid van Provinciale Staten en Tweede Kamer en in 1886, met P.J.G. van Diggelen, medeoprichter en tot 1893 voorzitter van de Zuiderzeevereeniging. Publiceerde Memorie van beantwoording van het voorlopig verslag ... 7 december 1882 ... omtrent de afsluiting en het droogleggen der Zuiderzee (1883). Zijn naam werd gegeven aan het gemaal van de Noordoostpolder bij Lemmer. Ref.: EF, GPZ, IAZ, NBW5, VJB, WG, ZJI, ZZP.

Alle rechten voorbehouden