Gerard Vissering

Waterschrijver

608.Vissering

Vissering, Gerard (Leiden 1 mrt. 1865 - Bloemendaal 17 dec. 1937), econoom. Bekleedde verschillende belangrijke functies in de financiële wereld, o.m. president van de Nederlandsche Bank en adviseerde in de Duitse herstelbetalingen en het herstel van de goudstandaard in Zuid-Afrika. Voltooide, na overlijden van H.Chr. van der Houven van Oordt - secretaris van de Zuiderzee-Vereniging - de tweede druk van het belangrijke rapport De economische beteekenis van de afsluiting en drooglegging der Zuiderzee (1901; 1e dr. 1898). Was van 1913 tot 1934 voorzitter van de Zuiderzeevereniging en sinds 1919 ondervoorzitter van de Zuiderzeeraad. Zijn naam is gegeven aan het gemaal van de Noordoostpolder bij Urk. Ref.: BWN3, ING 1938 pA23-A25, NGL, VJB, WG, WP7, ZJI, ZZP.

Noot van de redactie: de archieven van de Zuiderzeevereeniging zijn te raadplegen bij Erfgoedpark Batavialand te Lelystad. Een link naar de inventaris vindt u hieronder. 

Alle rechten voorbehouden