Hendrik Christiaan van der Houven van Oordt

Waterschrijver

284.Houven van Oordt

Houven van Oordt, Hendrik Christiaan van der (Rotterdam 11 jan. 1837 - Arnhem 15 apr. 1901), dijkgraaf. Was, naast zijn functie als dijkgraaf van de Veluwe en lid van Gedeputeerde Staten van Gelderland, tot zijn dood secretaris van de in 1886 opgerichte Zuiderzee­vereniging. Zijn laatste werk, de tweede druk van De economische beteekenis van de afsluiting en drooglegging der Zuiderzee (1901; 1e dr. 1898), werd voltooid door Gerard Vissering. Ref.: WG, ZJI.

Alle rechten voorbehouden