Will Marie Otto

Waterschrijver

Otto

Dr. ir. Will Marie Otto in 1970 (foto Henk Hutten, collectie Batavialand)

Alle rechten voorbehouden

Otto, Will Marie (Bandoeng 24 juni 1919 – Den Haag 27 nov. 2008), ingenieur, bestuurder. Studeerde tropische bosbouw aan de Landbouwhogeschool in Wageningen en behaalde in 1946 het ingenieursdiploma. Werkte daarna bij de Cultuurtechnische Dienst in Utrecht en promoveerde aan de Landbouwhogeschool in Wageningen op: Grondverbetering op lage zandgronden (1959). Was van 1963-1976 directeur van de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders, tevens landdrost van het Openbaar Lichaam Zuidelijke IJsselmeerpolders. Van zijn publicaties in de periode van 1953-1990 noemen we: ´t Blijft mensenwerk; een bundel opstellen over het Zuiderzee project (1989).

Noten van de redactie:

Alle rechten voorbehouden