Roelof Henri Anthonius van Duin

Waterschrijver

Prof. dr. ir. R.H.A. van Duin

Prof. dr. ir. R.H.A. van Duin (Fotocollectie RIJP; D. Huizinga).

Alle rechten voorbehouden

Duin, Roelof Henri Anthonius van (Beverwijk 2 nov. 1925 – Lelystad 26 jan. 2001), bodemkundige, hoogleraar. Studeerde en promoveerde in 1956 aan de Landbouwhogeschool te Wageningen. Werkte van 1952-1963 als onderzoeker bij verschillende overheidsdiensten, daarna tot 1989 bij de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders, sinds 1976 als directeur. Sinds 1966 buitengewoon hoogleraar cultuurtechniek aan de LHS te Wageningen. Publiceerde over landinrichting, infrastructuur en natuurbouw, met name in Flevoland, en schreef o.m. Vijftig jaar onderzoek door de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (1980-1981) en Het Zuiderzeeprojekt in zakformaat (met G. de Kaste; 1984). Ref.: WWN1.

Noot van de redactie: zie ook Roel van Duin (1925-2001).

Alle rechten voorbehouden