Albert Johan Wiggers

Waterschrijver

647.Wiggers

Wiggers, Albert Johan * (Leiden 30 sept. 1921 - Leersum 28 apr. 1990), fysisch-geograaf, hoogleraar. Studeerde in 1947 cum laude af in de fysische geografie aan de Universiteit van Amsterdam en promoveerde cum laude op De wording van het Noordoostpoldergebied; een onderzoek naar de physisch-geografische ontwikkeling van een sedimentair gebied (1955). Werkte van 1947 tot 1951 bij het Instituut voor Bodemvruchtbaarheid te Haren en tot 1960 bij de Directie van de Wieringermeer, waar hij verantwoordelijk was voor de bodemkartering van Flevoland. Was van 1957 tot 1981 verbonden aan de Vrije Universiteit - tot 1960 als part-time lector in de geologie - daarna als hoogleraar in de fysische geografie en kwartairgeologie. Was van 1977 tot 1985 algemeen directeur van het Rijksinstituut voor Natuurbeheer (Arnhem, Leersum, Texel), daarna Directeur Landbouwkundig Onderzoek en van 1987 tot 1990 voorzitter van de Raad voor het Milieu- en Natuuronderzoek. Schreef vele publicaties over de fysische geografie en kwartairgeologie van Nederland. Ref.: BJ91, Geologie en Mijnbouw 1981 n3, WWN1.

Alle rechten voorbehouden