Jan Izaäk Samuel Zonneveld

Waterschrijver

Zonneveld

(bron: https://profs.library.uu.nl/index.php/profrec/getprofdata/2148/125/125/0)

Alle rechten voorbehouden

Zonneveld, Jan Izaäk Samuel (Kampen 31 aug. 1918 - Zeist 3 juni 1995), geoloog, fysisch-geograaf, hoogleraar. Studeerde geologie en promoveerde aan de Rijksuniversiteit te Leiden op Het Kwartair van het Peelgebied en de naaste omgeving (1947). Werkte als geoloog bij het Geologisch Bureau van het Mijngebied te Heerlen, bij de luchtkartering te Paramaribo en bij de Geologische Dienst te Haarlem. Was, als opvolger van J.B.L. Hol, tot aan zijn pensionering hoogleraar in de fysische geografie aan de Rijksuniversiteit te Utrecht. Was een gemotiveerd natuur- en landschapsbeschermer en een liefhebber van poëzie. Ontving een eredoctoraat van de Rijksuniversiteit te Groningen en was erelid van het KNAG. Zijn meest bekende publicaties zijn: Tussen de bergen en de zee; de wordingsgeschiedenis der Lage Landen (1964) en Levend Land; de geografie van het Nederlandse landschap (1985). Ref.: HGT 1995 n3 p89-90, WWN1, WWN2, WWN63.

Alle rechten voorbehouden