Brand Klaas van den Berg

Waterschrijver

Parregaastermeer

Veenweidegebied in het zuidwesten van Friesland (Door Gouwenaar - CC0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=15958750).

Berg, Brand Klaas van den (Wijnjeterp gem. Opsterland 4 aug. 1905 - Enschede 14 okt. 1984), sociaal-geograaf, leraar. Studeerde sociale geografie en promoveerde in Utrecht op Het laagveengebied van Friesland (1933). Was leraar aardrijkskunde, later rector van een lyceum in Enschede.

Alle rechten voorbehouden