Alida Wilhelmina Vlam

Waterschrijver

Alida Vlam

Alida Edelman-Vlam (bron: https://oudbennekom.nl/ereleden/)

Alle rechten voorbehouden

Vlam, Alida Wilhelmina * (Hoorn 6 juli 1909 - Wageningen 17 feb. 1999; sinds 1953 gehuwd met C.H. Edelman), geomorfologe. Studeerde sociale geografie in Utrecht en promoveerde aldaar in 1942 op Historisch-morfologisch onderzoek van eenige Zeeuwsche eilanden. Was sinds 1948 werkzaam bij de Stichting voor Bodemkartering te Wageningen. Schreef diverse artikelen over het ontstaan van de Nederlandse kust, de zeegaten en riviermonden w.o. 'Resultaten van een onderzoek naar de kaarten van het zeegat van het Vlie van de 16e eeuw tot 1800' (1936), 'De veranderingen in den mond van de Wester­schelde van het begin der 16e eeuw tot omstreeks 1800' (1942), 'Bijdragen tot de geschie­denis van de Schelde' (1944) en 'Voorlopers van de bodemkartering' (1948). Ref.: HGT 1999 n3 p69-76.

Alle rechten voorbehouden