Johan Joseph Philippe Beernink

Waterschrijver

Fossa_Corbulonis_map

Kaart van het vermoedelijke tracé van het Kanaal van Corbulo, dat omstreeks 50 AD door de Romeinen werd gegraven (Door Hans Erren - Eigen werk, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=7664414).

Beernink, Johan Joseph Philippe (Nijkerk 7 aug. 1888 – Enschede 25 sep. 1969), militair. Had, naast zijn loopbaan als infanterie-officier, grote belangstelling voor de prehistorie van ons land en de etymologie van veldnamen en sporen in het Nederlandse landschap. In zijn meest bekende werk Waterbouwkundige werken der oudheid in Nederland (1937) beschrijft hij middeleeuwse systemen van waterbeheer in laagveengebieden en bijzonderheden over vroegere landweren op de zandgronden.

Alle rechten voorbehouden