Izaak Ovaa

Waterschrijver

Inpolderingswerkzaamheden Walcheren Zuid Beveland.jpg

Inpolderingswerkzaamheden tussen Walcheren en Zuid-Beveland, 1949 (foto Ben Merk, Nationaal Archief/Anefo).

Ovaa, Izaak (Ritthem 15 mei 1920 – Goes 24 mei 2004), bodemkundige. Begon als medewerker op het landbouwbedrijf van zijn ouders maar vond, genoopt door de inundatie van Walcheren in 1944, werk als meetassistent bij de Dienst Landbouwherstel en bij de Stichting voor Bodemkartering waar hij zijn opleiding tot bodemkundige kreeg. Werkte sinds 1955 op het districtskantoor van Stiboka in Goes van waaruit vele bodemkarteringen in Zeeland plaatsvonden. Had grote belangstelling voor de historische geografie van Zeeland en was in 1975 medeoprichter van de Heemkundige Kring De Bevelanden. Van zijn publicaties noemen we: De bodemkartering van de Kraayertpolders (met L.J. Pons; 1951), De bodem van Zeeland; toelichting bij blad 7 van de Bodemkaart van Nederland (met Pieter van der Sluijs en G.G.L. Steur; 1965), Dijkdoorbraken en bodemgesteldheid in Zeeland (met P. van der Pieter van der Sluijs en M.H. Wilderom; 1968) en Moernering: ooit Zeelands belangrijkste industrie (1987). Ref.: De Spuije (2004), afl. 63, p. 18-19.

Alle rechten voorbehouden