Pieter van der Sluijs

Waterschrijver

Bodemprofiel Oostelijk Flevoland

Bodemprofiel in Oostelijk Flevoland met oude zeeklei in de ondergrond (collectie Vereniging voor de Bedrijfsvoorlichting van de IJsselmeerpolders).

Alle rechten voorbehouden

Sluijs, Pieter van der (Rotterdam 24 nov. 1925 – Bennekom 6 april 2002), landbouwkundig ingenieur, bodemkundige. Na voltooiing van zijn studie cultuurtechniek aan de Landbouwhogeschool in Wageningen in 1955, werkte hij tot zijn pensionering als bodemkundige bij de Stichting voor Bodemkartering in Wageningen, in de begintijd in Goes. Hij schreef: Een vergelijking tussen het noordelijke- en het zuidwestelijke zeekleigebied (met J. Cnossen; 1966) en Dijkdoorbraken en bodemgesteldheid in Zeeland (met Izaak Ovaa en M.H. Wilderom; 1968).

Alle rechten voorbehouden