Melchior Bolstra

Waterschrijver

Kaart Bolstra

Kaart van het Hoogheemraadschap van Rijnland van Melchior Bolstra uit 1745 (Hoogheemraadschap van Rijnland, Publiek domein, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=65088792).

Bolstra, Melchior (Leiden 1704 - Leiden 1779), landmeter, cartograaf. Was sinds 1731 in dienst van het Hoogheemraadschap van Rijnland als landmeter en studeerde enige tijd wiskunde in Leiden. Verrichtte metingen van de ligging van bodem, oevers en kustlijn en adviseerde over de verdediging ervan. Maakte een atlas van 24 bladen van de waterstaatkundige toestand van Rijnland. Publiceerde over de verzanding van de grote rivieren, hoge rivierstanden en maatregelen ter voorkoming van overstromingen zoals in Memorie van nadere consideratiën over de middelen welke aangewend zouden kunnen worden, om het eminente gevaar .... te ontwijken, of merkelijk te doen verminderen (met Johannes Lulofs; 1763). Ref.: NBW6.

Alle rechten voorbehouden