Lambertus Marius Joannes Ursinus van Straaten

Waterschrijver

vStraaten

Straaten, Lambertus Marius Joannes Ursinus van (roepnaam: Bert; Rotterdam 2 apr. 1920 – Groningen 8 mei 2004), geoloog, hoogleraar. Studeerde geologie in Leiden en Utrecht en promoveerde op: Grindonderzoek in Zuid-Limburg (1946). Begon in 1947 als assistent van prof. Philip Henry Kuenen aan het Geologisch Instituut van de Rijksuniversiteit Groningen met bestudering van Waddensedimenten en de opbouw van de Noordzeekust. Sinds 1962 was hij buitengewoon hoogleraar in de Mariene Geologie en Petrologie aan de Rijksuniversiteit Groningen en van 1972 tot 1985 was hij de opvolger van prof. Kuenen. Van zijn vele publicaties in de periode 1946-2002 noemen we slechts: Het Waddenboek (met J. Abrahamse en J.D. Buwalda; 1964). Ref.: H.J. Veenstra In memoriam prof. Dr. L.M.J.U. van Straaten.

Alle rechten voorbehouden