Pieter Jacobus Wemelsfelder

Waterschrijver

Pieter_Jacobus_Wemelsfelder_(1943)

(Door ThadeusGregorian - Eigen werk, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=42781460).

Wemelsfelder, Pieter Jacobus (Goes 18 nov. 1907 - Almen 1 juli 1995), ingenieur. Werkte, na in 1930 te zijn afgestudeerd aan de Technische Hogeschool te Delft, bij het Waterloopkundig Laboratorium te Delft, daarna bij Rijkswaterstaat. Was hoofd van de Hydrometrische Afdeling van de Dienst Weg- en Waterbouwkunde. De ontwikkeling van methoden en instrumenten voor het meten van waterstanden, golven en getijden was één van zijn grote verdiensten. 'Niet tot weten zonder meten' is een van hem afkomstige zinspreuk. Schreef verhelderende artikelen in technisch-wetenschappelijke tijdschriften w.o. ‘Wetmatigheden in het optreden van stormvloeden’ (1939) en enkele monografieën zoals Plan voor een redelijke Nederlandse samenleving (1946) en Zeespiegelbeweging en bodemdaling (met Saskia Jelgersma en Hendrik Smits; 1965). Ref.: TWG 1996 p5, WID5-6.

Alle rechten voorbehouden