Hendrik Smits

Waterschrijver

hbs035

Het boek 'Lelystad uit de kluiten', een uitgave van de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders waaraan diverse wetenschappers die aan de dienst verbonden waren meewerkten.

Smits, Hendrik (roepnaam: Henk; Strijen 15 juni 1918 – Ruffec, Frankrijk 23 juli 2006), landbouwkundig ingenieur, bodemkundige. Werkte, na in 1942 te zijn afgestudeerd aan de Landbouwhogeschool in Wageningen, tot zijn pensionering bij de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders, laatstelijk als wetenschappelijk hoofdambtenaar. Schreef onder meer: De inpolderingen in de voormalige Zuiderzee (met A.J. Venstra; 1959) en Zeespiegelbeweging en bodemdaling (met Saskia Jelgersma en P.J. Wemelsfelder; 1965).

Alle rechten voorbehouden