Pieter Tesch

Waterschrijver

567.Tesch

Tesch, Pieter (Den Haag 2 jan. 1879 - Haarlem 19 sep. 1961), ingenieur, geoloog. Studeerde mijnbouwkunde en promoveerde aan de Technische Hogeschool te Delft op Die Niederländische Boden und die Ablagerungen des Rheines und der Maas aus der jüngeren Tertiär- und der älteren Diluvialzeit (1908). Was directeur van de Dienst Rijksopsporing van Delfstoffen en van de Rijks Geologische Dienst te Haarlem. Onder zijn leiding kwam een nieuwe Geologische Kaart van Nederland tot stand (190 dln.). Was lange tijd lid van het Algemeen Bestuur van het KNAG en schreef vele artikelen in het TKNAG. Naast zijn vele publicaties over de praktische exploitatie van de Nederlandse bodem, schreef hij o.m. De vorming van de Nederlandsche duinkust (1935). Ref.: BWN1, TKNAG 1961 p333, WID1, WP7.

Alle rechten voorbehouden