Winand Carel Hugo Staring

Waterschrijver

539.Staring

Staring, Winand Carel Hugo (derde zoon van dichter A.C.W. Staring; Vorden 5 okt. 1808 - Vorden 4 nov. 1877), geoloog, landbouwkundige, hoogleraar. Studeerde rechten, later wis- en natuurkunde en promoveerde in Leiden op Specimen de geologia patriae (1833). Was secretaris van de in 1852 te Haarlem ingestelde Commissie voor Geologisch Onderzoek. Vervaardigde te Haarlem de Geologische Kaart van Nederland (20 bln., 1867) waarmee hij internationale faam verwierf. Publiceerde zeer veel op het gebied van geologie, bodemkunde, waterstaat, ontginning en landbouw, w.o. De Overijsselse wateren (met T.J. Stieltjes; 1848) en het standaardwerk De bodem van Nederland (2 dln., 1860). Was korte tijd docent mineralogie aan de Polytechnische School te Delft en bepleitte de oprichting van een landbouwhogeschool. Staring wordt algemeen erkend als de 'vader der Nederlandse geologie'. Ref.: J. van Baren, W.C.H. Staring (1908), GN, HGN dl.1 p33, NBW1, WP7.

Alle rechten voorbehouden