Johannes Nicolaas Berend Poelman

Waterschrijver

Ortelius_Belgii_Veteris_(1594)

De Drususgracht (fossa Drusiana) is volgens sommige Romeinse bronnen een kanaal (of meerdere kanalen) ten noorden van de Rijn, gegraven in 12 v.Chr. onder generaal Nero Claudius Drusus. Over de exacte locatie van het kanaal of de kanalen is niets bekend. Bijgaande kaart uit 1594 van Abraham Ortelius is dus speculatief (bron: Orteliusmaps.com, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3128352).

Poelman, Johannes Nicolaas Berend (Delft 22 aug. 1924 – Nijmegen 18 mrt. 1999), ingenieur, bodemkundige. Studeerde cultuurtechniek aan de Landbouwhogeschool in Wageningen en slaagde in 1955 voor het examen landbouwkundig ingenieur. Werkte sindsdien als bodemkundige bij de Stichting voor Bodemkartering voor de regio Gelderland, aan de Bodemkaart van Nederland. Daarnaast gold hij als deskundige op het gebied van de archeologie en historische geografie. Van zijn publicaties in de periode van 1958-1987 noemen we: De bodem van Utrecht (1965), De gracht van Drusus? (1981) en De Delf, een vroeg-middeleeuws kanaal in de provincie Groningen (met J.K. de Cock; 1982).

Alle rechten voorbehouden