Marinus Hendrik Wilderom

Waterschrijver

Oosterscheldekering

De Oosterscheldekering (foto I.J.M. van Diepen-Neven).

Alle rechten voorbehouden

Wilderom, Marinus Hendrik * (Wissenkerke 27 feb. 1914 - Vlissingen 4 okt. 1990), waterbouwkundige. Werkte, na zijn opleiding aan het Zeeuwsch Instituut te Goes, bij Rijkswaterstaat in Dordrecht, de Publieke Werken van Zuid-Holland, de Dienst Wederopbouw te Katwijk aan Zee, sinds 1948 bij de Directie Zeeland en tot zijn pensionering bij de Studiedienst Vlissin­gen. Schreef vele nota's en artikelen over de toestand van de Zeeuwse oevers en gaf in eigen beheer uit: Tussen afsluitdammen en deltadijken (4 dln., dl.1 met M.P. de Bruin, 1961-1973). Ref.: EZ.

Alle rechten voorbehouden