Jan Wibrandus de Vries

Waterschrijver

Overzicht stuw en sluiscomplex in de Maas- Belfeld-20354282 RCE

Het stuw- en sluizencomplex in de Maas bij Belfeld (Door Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=24026933).

Vries, Jan Wibrandus de * (Smilde 22 jan. 1891 - Den Haag 3 jul. 1978), inge­nieur. Was, na in 1915 te zijn afgestudeerd aan de Technische Hogeschool in Delft, tot zijn pensionering in dienst van Rijkswaterstaat. Begon in Den Helder, werkte daarna bij de kanalisatie van de Maas waar hij in 1932 de leiding overnam van C.W. Lely. Was vervolgens werkzaam bij de Directie Benedenrivieren, van 1942 tot 1956 als Hoofdingenieur-Directeur en enige jaren als Hoofdingenieur-Directeur van de directie Zeeland. Was sinds 1953 lid van de Deltacommissie en bij de oprichting van de Deltadienst in 1956 Hoofdingenieur-Directeur, nog datzelfde jaar opgevolgd door P.Ph. Jansen. Schreef diverse artikelen w.o. ‘Het ontwerp voor de stuw in de Maas te Linne’ (1921), ‘Bouw van de stuw te Belfeld’ (1925), ‘De Maasverbetering voltooid’ (1947) en ‘Het plan tot afsluiting der zeearmen (Deltaplan) in het bijzonder bezien in verband met de voorgeschiedenis ervan’ (1954). Zie ook: P.Ph.Jansen, A.G. Maris. Ref.: ING 1978 n30/31 p598, Levend Verleden 2005 n2 p18-22.

Alle rechten voorbehouden