Pieter Philippus Jansen

Waterschrijver

Pieter Ph. Jansen

Pieter Philippus Jansen bezoekt de Nederlandse begraafplaats in Nagasaki, Japan, 1954 (bron: Erfgoedpark Batavialand, collectie Adriaan Volker).

Alle rechten voorbehouden

Jansen, Pieter Philippus * (Dordrecht 11 aug. 1902 - Bussum 5 juli 1982), ingenieur, hoogleraar. Was, na in 1926 te zijn afgestudeerd aan de Technische Hogeschool te Delft, tot 1931 werkzaam voor de Dienst der Zuiderzeewerken bij het ontwerp en uitvoering van de sluizen in de Afsluitdijk. Was daarna tot 1946 in dienst van Rijkswaterstaat o.m. bij de bouw van het stuwcom­plex bij Lith en van 1944-1947 als hoofd van de Dienst Droogmaking Walcheren. Als de slimme doortastende ingenieur "Van Hummel" figureerde hij in Het verjaagde water (1947) van A. den Doolaard. Was van 1946 tot 1968 hoogleraar waterbouwkunde aan de Technische Hogeschool in Delft. Was nauw betrokken bij het dijkherstel na de stormvloedramp in 1953, was lid van de Deltacommissie en, als opvolger van J.W. de Vries, van 1956 tot 1962 Hoofdingenieur-Directeur van de Deltadienst van Rijkswaterstaat. Schreef verschillende artikelen in De Ingenieur w.o. ‘Mededeelingen inzake de droogmaking van Walcheren’ (2 afl., 1946) en redigeerde ‘Principles of river engineering’ (met Leonard van Bendegom en J. van den Berg; 1979, herdrukt in 1994). Zie ook: Johan Volkers, C.J. Witteveen. Ref.: DBD 1982 n101 p3, ING 1962 pA677, ING 1982 n27 p5, LW 1962 n5 p184, WID5, WP7, WVG, WWN63.

Alle rechten voorbehouden

Media