Cornelius Josephus Witteveen

Waterschrijver

Huizen Walcheren 1946

Verwoeste huizen op Walcheren ten gevolge van de inundatie van 3 oktober 1944, 1946 (Batavialand, collectie Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders Zeeland)

Witteveen, Cornelius Josephus (Heerenveen 19 apr. 1882 - Maastricht 9 okt. 1960), ingenieur. Werkte, na in 1905 te zijn afgestudeerd aan de Technische Hogeschool in Delft, bij verschillende directies van Rijkswaterstaat en van 1914 tot 1919 als directeur van Openbare Werken in Suriname. Daarna bij Rijkswaterstaat te Utrecht, Terneuzen en Den Haag. Was van 1933 tot 1948 Hoofdingenieur-Directeur van Rijkswaterstaat in de directie Limburg en leidde de werkzaamheden aan het Julianakanaal en de gekanaliseerde Maas. Zette zich na 1945 in voor het herstel van de rivieren en kanalen en de droogma­king van Walcheren waarvoor P.Ph. Jansen met de uitvoering werd belast. Schreef Verslag van de Staatscommissie ingesteld bij KB van 7 januari 1921, no. 39 inzake den aanleg van een verbeterden scheepvaartweg van Amsterdam naar den Boven-Rijn (met J. Lim­burg; 1924). Ref.: WID5-6.

Alle rechten voorbehouden