Pieter Caland

Waterschrijver

111a.P.Caland

Caland, Pieter (zoon van Abraham Caland; Zierikzee 21 juli 1827 - Den Haag 12 juli 1902; begraven op Oud Eik en Duinen), ingenieur. Man over wiens grote verdiensten veel is geschreven; gold in zijn tijd als een ingenieur van groot kaliber. Vooral als ontwerper van de Nieuwe Waterweg verwierf hij grote bekendheid; te Rotterdam werd voor hem een monument opgericht. Was van 1874 tot 1876 voorzitter van het KIVI. Hij schreef o.m. Nota over de doorgraving van den Hoek van Holland (1871). Ref.: AWN3, M.P. de Bruin, Waken en bewaren (1981), Eeuwfeest Oranjesluizen (1972), EZ, GGK, GN, GTW, HLR, HNJ, ING 1902 p604, JCBG, NBW5, NGL, J.A. Ringers, Caland en de betekenis van zijn werk voor Rotterdam (1953), SGN, SWW 1972 n4 p15-30, WP7, WT, WWA.

Alle rechten voorbehouden