Hendrik Wieringa

Waterschrijver

sluizen Hansweert

Opening van de sluizen bij Hansweert, de zuidelijke toegang tot het Kanaal door Zuid-Beveland, 1987 (bron: https://beeldbank.rws.nl, Rijkswaterstaat / Afdeling Multimedia Rijkswaterstaat).

Alle rechten voorbehouden

Wieringa, Hendrik (Veendam 12 maart 1924 – Zwolle 1 juni 2011), ingenieur. Na in 1950 te zijn afgestudeerd als civiel ingenieur aan de Technische Hogeschool in Delft, was hij werkzaam bij Rijkswaterstaat in de Directie Zeeland, de laatste jaren als hoofd van het arrondissement Vlissingen. Van 1967 tot zijn pensionering in 1985 was hij werkzaam als Hoofdingenieur-Directeur van de Provinciale Waterstaat van Overijssel. Van zijn publicaties noemen we: De ontwikkeling van de zeehaven aan het Sloe; technisch, economisch en natuurlijk beschouwd (met B. Kolff en M.C. Verburg; 1962), Honderd jaar Kanaal door Zuid Beveland (1966) en Waterstaat in Overijssel (1983).

Alle rechten voorbehouden