Jan Alexander Beckering Vinckers

Waterschrijver

Beatrixsluis

Beatrixsluis te Vreeswijk in 1988, met de sluis open en scheepvaart met matrix geleide lichter en verkeerslichten (foto Bart van Eyck; bron: https://beeldbank.rws.nl, Rijkswaterstaat).

Beckering Vinckers, Jan Alexander (Kampen 1 sep. 1903 – Vaals 22 dec. 1999), ingenieur. Werkte, na in 1926 te zijn afgestudeerd aan de Technische Hogeschool in Delft, bij Rijkswaterstaat in de Directie Utrecht, daarna Noord-Holland. Als laatste was hij Hoofdingenieur-Directeur van de Directie Limburg in Maastricht. Schreef onder meer: Verslag van de beproeving der voorhavendijken van de schutsluis te Vreeswijk (met Willem Herman Brinkhorst; 1943), Het Zeegat van Texel en de aangrenzende oevers (1953) en De Maasverbeteringswerken nu en in de toekomst (1962).

Alle rechten voorbehouden