Dirk Hendrik Steven Blaupot ten Cate

Waterschrijver

Oostersluis bij Groningen

De Oostersluis is de grote schutsluis tussen het Van Starkenborghkanaal en het Eemskanaal. De sluis ligt aan de oostzijde van de stad Groningen (bron: https://beeldbank.rws.nl, Rijkswaterstaat / Harry van Reeken).

Blaupot ten Cate, Dirk Hendrik Steven (Groningen 16 juni 1863 - Apeldoorn 6 okt. 1944), ingenieur. Werkte als zelfstandig raadgevend civiel ingenieur te Groningen. Schreef diverse rapporten en artikelen over geologie, archeologie en waterstaat w.o. Het Eemskanaal, het Winschoter-, het Muntendammer-, Dwars- en Oosterdiep en het Stadskanaal benevens de Noord-Willemsvaart en het eerste pand van het Reitdiep, beschouwd als scheepvaart- en afwateringskanalen (1902) en Ontwerp tot verbetering van de Steenwijker-, de Wapserveensche- en de Vledder Aa (1908). Woonde sinds 1935 te Arnhem en schreef daar Het ontstaan van de Nederlandsche duinkust (1936). Ref.: ING 1945 pA125.

Alle rechten voorbehouden