Laurens Brandligt

Waterschrijver

laurens-brandligt-dam-15-11-2019-map-07

Naar Laurens Brandligt is een dam ten oosten van Den Helder genoemd. Deze Laurens Brandligtdam lag op het Balgzand en is in 1781 aangelegd door stadhouder Willem V, op basis van een plan van Brandligt. De dam had, in combinatie met een strekdam, als doel om een bestaande smalle geul door middel van natuurlijke stroming te verbreden en verdiepen waardoor er een veilige en onderhoudsarme ligplaats voor grote schepen zou ontstaan. Het Nieuwe Diep zou zo de haven van Den Helder worden. Tot 1954 heeft de dam het Nieuwe Diep daadwerkelijk vrij gehouden van verzanding. De dam stond formeel bekend als de "vangdam der Rijkszeehaven het Nieuwe Diep". Rond 1950 raakte in de (historisch onjuiste) naam 'Napoleondam' in gebruik, maar in februari 2017 heeft de gemeente Den Helder besloten om de dam formeel Laurens Brandligtdam te noemen.
Bijgaande kaart is afkomstig uit 1855 (bron: topotijdreis.nl).

Alle rechten voorbehouden

Brandligt, Laurens (Amsterdam ca. 1730 - Haarlem ca. 1800), zeevaarder. Was aanvankelijk beurtschipper van Amsterdam op Rouen, Bremen en Hamburg; later kapitein op de vaart naar Suriname. Schreef drie publicaties over de slechte toegankelijkheid van Amsterdam vanuit zee waaronder Scylla en Charybdis; behelzende een project ter verbetering der zeegaten en het vaarwater van Texel en aanwinning van eenige duizend morgen land (1780). Ref.: BW.

Alle rechten voorbehouden