Jan Frederik Willem Conrad

Waterschrijver

Jan Frederik Willem Conrad

Portret van Jan Frederik Willem Conrad door Hendrik Johannes Haverman (Publiek domein, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=11789362).

Conrad, Jan Frederik Willem * (kleinzoon van Frederik Willem Conrad sr.; Maastricht 28 mei 1825 - Den Haag 12 aug. 1902), ingenieur. Een man van zeer grote verdienste op het gebied van ontwerp en aanleg van scheepvaartkanalen, waarvoor hij, als adviseur, ook betrokken was bij de aanleg van het Panama- en Suez Kanaal. Was in de periode 1882 -1902 vijfmaal voorzitter van het KIVI. Schreef over uiteenlopende technische onderwer­pen w.o. Verhandeling over de Hondsbossche Zeewering (1864) naar een prijsvraag waarvoor hij met de eerste prijs bekroond werd en Schutsluis Willem III aan de invaart van het Noordhollandsch Kanaal tegenover Amsterdam (1897). Ref.: EZ, GGK, NBW2, J.W. Welcker, Het leven van Jan Frederik Willem Conrad (1904).

Alle rechten voorbehouden