Ludolph Reinier Wentholt

Waterschrijver

635.Wentholt

Wentholt, Ludolph Reinier (Nieuwediep 22 mrt. 1885 - Den Haag 6 feb. 1946), ingenieur. Studeerde aan de Technische Hogeschool te Delft en promoveerde op Stranden en strandverdedi­ging (2 dln., 1912). Werkte in diverse functies bij Rijkswaterstaat, leidde de herstelwerkzaamheden na de overstroming van de Maas in 1926 en schreef o.m. Rapport inzake een scheepvaart­weg van Amsterdam naar den Rijn (1927). Leidde de aanleg van de Twenthekanalen (1928-1935), bracht het tweede Rijkswegenplan tot stand (1938) en was van 1940 tot 1943 Directeur-Generaal van Rijkswaterstaat. Langdurige opsluiting door de bezetter, tastte zijn gezondheid aan, en leidde in 1945 tot zijn ontslag en vroegtijdig overlijden kort daarna. Als Directeur-Generaal werd hij opgevolgd door W.J.H. Harmsen. Ref.: AB, BWN1, WND.

Alle rechten voorbehouden