Abraham Caland

Waterschrijver

110.a.Caland

Caland, Abraham * (vader van Pieter Caland; Westkapelle 22 maart 1789 - Middelburg 11 april 1869), ingenieur. Heeft in verschillende functies belangrijk werk verricht op het gebied van waterkering en waterhuishouding in Zeeland en Vlaanderen, en adviseerde in waterstaat­kundige projecten elders in ons land. Van zijn vele publicaties noemen we: Handleiding tot de kennis der dijksbouw en zeeweringkunde (1833), Eenige beschouwingen over eene Noordzeehaven voor Amsterdam en de afdamming van het IJ bij het Pampus (1863) en Historisch overzicht en opmerkingen betrekkelijk de ontwerpen tot verbinding van de Noord- met de Zuiderzee langs Amsterdam (1869). Ref.: J.P. van den Broecke, Beschermd door dijk en duin (1975), M.P. de Bruin, Waken en bewaren (1981), EZ, GGK, JCBG, NBW5, OTAR 1951 n7 p281-290, WP3.

Alle rechten voorbehouden