Abel Gerrit Wiersma

Waterschrijver

645.A.G.Wiersma

Wiersma, Abel Gerrit (Goes 17 aug. 1901 - Doorn 26 okt. 1988), ingenieur. Werkte, na in 1925 te zijn afgestudeerd aan de Technische Hogeschool in Delft, tot 1928 bij het ingenieursbu­reau J. van Hasselt en De Koning te Nijmegen en tot 1939 bij de Provinciale Waterstaat van Noord-Holland. Was daarna ingenieur bij de Polder Walcheren te Middelburg, na de inundatie van 1944 belast met de herverkaveling van dat eiland. Van 1955 tot 1966 was hij directeur-ingenieur van de Technische Dienst bij het Hoogheemraadschap van Delfland. Schreef enkele artikelen in het tijdschrift Land en Water w.o. ‘Delfland's aandeel in de bescherming van Centraal Holland tegen overstroming’ (1958). Vestigde zich na pensione­ring te Holten als adviserend ingenieur op het gebied van rivierdijkverzwaring. Ref.: LW 1961 n2 p68.

Alle rechten voorbehouden