Jacob Engelman

Waterschrijver

Dijk en de Ringvaart aan de westkant van de Haarlemmermeerpolder

Dijk en de ringvaart aan de westkant van de Haarlemmermeerpolder (foto Bart Schultz).

Alle rechten voorbehouden

Engelman, Jacob (Zutphen 1757 – Zutphen 31 mei 1826), ingenieur. Werkte van 1784 tot 1804 bij de Waterstaat als landmeter-ingenieur belast met de inspectie van de grote rivieren en het herstel van beschadigde rivierdijken. Schreef voor een prijsvraag van de Kon. Hollandsche Mij. der Wetenschappen: Verhandeling voor de droogmaking van het Haarlemmermeer en aangelegen veenplassen, doormengd met landbouwkundige aanmerkingen (1820).

Alle rechten voorbehouden