Jo Johannis Dronkers

Waterschrijver

160.J.J.Dronkers

Dronkers, Jo Johannis (Poortvliet 24 mei 1910 - Den Haag 20 feb. 1973), wiskun­dige. Studeerde van 1928 tot 1934 wis- en natuurkunde in Leiden. Kwam in 1934 in dienst van Rijkswaterstaat bij de Studiedienst Benedenrivieren onder Johan van Veen, later bij de Centrale Studiedienst onder J.B. Schijf. In 1939 promoveerde hij in Leiden op een onderwerp uit de zuivere wiskunde. Werkte van 1944-1947 voor de Dienst Droogmaking Walcheren en figureerde in Het verjaagde water (1947) van A. den Doolaard als "de rekenmeester". Had als hoofdwiskundige een belangrijk aandeel in de voorstudies voor het Deltaplan; werd in 1963 hoofd van de Waterloopkundige Afdeling van de Deltadienst van RWS. Schreef o.m. Een getijberekening voor benedenrivieren (1935), De waterbeweging op het geïnundeerde Walcheren (1946) en Tidal computations in rivers and coastal waters (1964) dat door het KIVI bekroond werd met de Conrad-medaille. Zie ook: J.Th. Thijsse. Ref.: EZ, ING 1973 p384, LW 1961 n3 p100, LW 1965 n5 p272, TWG 1996 p6, WND.

Alle rechten voorbehouden