Johannes Barend Schijf

Waterschrijver

Schijf

J.B. Schijf in Ouwerkerk, Schouwen-Duiveland, 1953 (collectie Dienst der Zuiderzeewerken).

Alle rechten voorbehouden

Schijf, Johannes Barend (Middelburg 16 juni 1906 - Den Haag 3 juli 1987), ingenieur. Was, na in 1929 te zijn afgestudeerd aan de Technische Hogeschool in Delft, enige jaren werk­zaam bij de Dienst der Zuiderzeewerken en van 1933 tot 1950 bij het Waterloopkundig Laboratorium als plaatsvervangend directeur. Was daarna in dienst van Rijkswaterstaat, sinds 1959 als Hoofdingenieur-Directeur van de Dienst Weg- en Waterbouwkunde en voorzitter van de Technische Adviescommissie voor de Waterkeringen. Bezocht diverse buitenlandse projecten als adviseur van Nedeco in Den Haag. Schreef artikelen in De Ingenieur w.o. ‘De waterhuishouding van Nederland’ (1970) en, met Marten Klasema, een hoofdstuk in de Technische Vraagbaak deel W: Dijken (1951). Zie ook: J.J. Dronkers. Ref.: WWN63.

Alle rechten voorbehouden